Tag: เสริมคาง

  • เสริมคาง_chin_surgery

     เสริมคางสวย ด้วยซิลิโคน

    การเสริมคางเพื่อปรับแต่งรูปร่างใบหน้าให้เข้ารูปนั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนก็อยากมีใบหน้าที่เรียวสวยด้วยกันทั้งนั้น การเสริมคางในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูง แต่ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

asiahospital